S.G. Niemiseltä kolme uutta viljalajiketta vuoden 2016 kasvilajikeluetteloon

KWS JETSTREAM Västankvarnin koeruuduilla kesällä 2015

Julkaistu 20.02.2016

Kasvilajikelautakunta hyväksyi tänä vuonna kolme uutta S.G. Niemisen edustamaa lajiketta Suomen viralliseen kasvilajikeluetteloon. Joukossa on kaksi satoisaa ohralajiketta ja korkealaatuinen vehnälajike.  Kansalliseen kasvilajikeluetteloon päässyt lajike on käynyt läpi viralliset viljelyarvo-kokeet Suomessa. Kasvilajikeluetteloon pääsemiseksi edellytetään, että lajike on todettu viljelyominaisuuksiensa ansiosta parantavan vallitsevaa lajikevalikoimaa.

Avalon – Saksalaisen Breunin jalostama, erittäin satoisa kaksitahoinen ohralajikelajike. Lajike on menestynyt hyvin karkeilla kivennäismailla ja savimailla. Erittäin hyvä laonkestävyys. Se on täysin härmän kestävä, verkko- ja rengaslaikkua esiintyy Avalonilla vähän. Hyvät mallastus- ja prosessiominaisuudet, hyväksytty mallasohraksi mm. Saksassa. Menestynyt hyvin virallisissa lajikekokeissa vyöhykkeillä I-III.

KWS Spectra Saksalaisen KWS Lochowin jalostama uusi kaksitahoinen ohralajike. Korkea sadontuottokyky. Erittäin hyvä laonkestävyys. Menestyy erittäin hyvin karkeilla kivennäismailla, mutta myös savi- ja liejusavimailla. KWS Spectra on täysin härmän kestävä, hyvä kestävyys verkko- ja rengaslaikkua vastaan. Menestynyt hyvin virallisissa lajikekokeissa vyöhykkeillä I-III.

KWS Jetstream – Saksalaisen KWS Lochowin jalostama korkealaatuinen kevätvehnälajike. Satoisa lajike, jolla on hyvät jyväominaisuudet. Hehtolitrapaino ja tuhannen jyvän paino ovat erittäin korkeita. Sakoluvultaan lajike on lähes Amareton luokkaa. Menestyy hyvin erityisesti savimailla. Lajikkeella on myös hyvä härmän, ruskearuosteen ja pistelaikun vastustuskyky. Lajike soveltuu viljelyyn I- ja II-vyöhykkeellä sekä III-vyöhykkeen eteläosissa.