Tavoitteena parhaat lajikkeet maamme kasvinviljelyn ja elintarviketuotannon tarpeisiin

Kauppa ja kuluttajat asettavat nykypäivän viljelijöille ja teollisuudelle korkeat vaatimukset myymiensä ja käyttämiensä tuotteiden suhteen. Myös tuotantoalueet, ilmasto, maalajit ym. asettavat omat vaatimuksensa. Näihin kaikkiin vaatimuksiin pitää kasvinjalostajan ja siementuottajan pystyä vastaamaan.

Johtavilla eurooppalaisilla kasvinjalostajilla on käytettävissään laajat jalostusaineistot, pitkäaikainen kokemus ja alan uusin teknologia. He tuntevat tarkoin myös elintarviketeollisuuden vaatimukset pitkälle kehitetyissä tuotantoprosesseissa. Yhteistyössä johtavien eurooppalaisten kasvinjalostajien kanssa olemme tuoneet runsaan valikoiman uusia lajikkeita suomalaisen maatalouden ja elintarviketeollisuuden käyttöön. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat laajassa tuotannossa olleet Barke ja Scarlett mallasohralajikkeet. Ennen uusien lajikkeiden lisäysviljelyn aloittamista niiden ominaisuudet tutkitaan S.G. Niemisen omissa kokeissa, Luonnonvarakeskuksen virallisissa lajikekokeissa sekä teollisuuden omissa kokeissa. Tutustu lajike-esitteeseemme: Maataloussiemenet 2018.

Lajike Suomen kasvilajikeluetteloon vai ei?

Kansalliseen kasvilajikeluetteloon päässyt lajike on käynyt läpi viralliset viljelyarvokokeet Suomessa. Kasvilajikeluetteloon pääsemiseksi edellytetään, että lajike on todettu viljelyominaisuuksiensa ansiosta parantavan vallitsevaa lajikevalikoimaa.

Lajiketta ei aina kannata hakea kasvilajikeluetteloon vaikka lajikkeen viljelyarvokokeet eli viralliset lajikekokeet olisivat tehty ja tulokset riittävät. Mikäli lajikkeelle ei ole markkinoita eikä mikään taho halua ottaa sitä lisäysviljelyyn, kannattaa tällöin säästää hakemusmaksussa eikä hakea listalle lajiketta, mikä ei tule olemaan käytännön viljelyssä.

Työ lajikekehityksen tiimoilta jatkuu SGN:n osalta vilkkaana. Omissa epävirallisissa lajikekokeissa, pääsääntöisesti Inkoossa Västankvarnin koetilalla, kasvaa kolmena kerranteena useita eri viljalajeja ja kymmenittäin eri lajikkeita. Parhaan tuloksen saaneet lajikkeet menevät virallisiin lajikekokeisiin tai joskus jopa suoraan siemenlisäykseen ja käytännön viljelyyn. Tästä esimerkkinä kevätruisvehnä Puzon.