Tavoitteena parhaat lajikkeet maamme kasvinviljelyn ja elintarviketuotannon tarpeisiin

Kauppa ja kuluttajat asettavat nykypäivän viljelijöille ja teollisuudelle korkeat vaatimukset myymiensä ja käyttämiensä tuotteiden suhteen. Myös tuotantoalueet, ilmasto, maalajit ym. asettavat omat vaatimuksensa. Näihin kaikkiin vaatimuksiin pitää kasvinjalostajan ja siementuottajan pystyä vastaamaan.

Johtavilla eurooppalaisilla kasvinjalostajilla on käytettävissään laajat jalostusaineistot, pitkäaikainen kokemus ja alan uusin teknologia. He tuntevat tarkoin myös elintarviketeollisuuden vaatimukset pitkälle kehitetyissä tuotantoprosesseissa. Yhteistyössä johtavien eurooppalaisten kasvinjalostajien kanssa olemme tuoneet runsaan valikoiman uusia lajikkeita suomalaisen maatalouden ja elintarviketeollisuuden käyttöön. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat laajassa tuotannossa olleet Barke ja Scarlett mallasohralajikkeet. Ennen uusien lajikkeiden lisäysviljelyn aloittamista niiden ominaisuudet tutkitaan S.G. Niemisen omissa kokeissa, Luonnonvarakeskuksen virallisissa lajikekokeissa sekä teollisuuden omissa kokeissa. Tutustu lajike-esitteeseemme: Maataloussiemenet 2018.

Yksi uusi kauralajike vuoden 2018 kasvilajikeluetteloon

Kansalliseen kasvilajikeluetteloon päässyt lajike on käynyt läpi viralliset viljelyarvokokeet Suomessa. Kasvilajikeluetteloon pääsemiseksi edellytetään, että lajike on todettu viljelyominaisuuksiensa ansiosta parantavan vallitsevaa lajikevalikoimaa.

Kasvilajikelautakunta hyväksyi tänä vuonna S.G. Niemisen edustaman kauralajikkeen Suomen viralliseen kasvilajikeluetteloon. Löyly -nimen saanut lajike on satoisa ja isojyväinen.

LÖYLY – Saksalaisen Nordsaatin jalostama, erittäin satoisa kauralajike. Mittarina olleeseen Akseliin verrattuna 8 prosentin sadonlisä. Lajike on menestynyt hyvin savi- ja multamailla. Savimailla 8 prosentin ja karkeilla kivennäismailla 12 prosentin sadonlisä verrattuna Akseliin. Viihtyy myös happamilla mailla. Kasvuaika 101 pv. Hyvä laonkestävyys, vain 19 %. Tjp 44,5 g ja hlp 54,2 kg. Menestynyt hyvin virallisissa lajikekokeissa vyöhykkeillä I-III.


Kaksi uutta viljalajiketta vuoden 2017 kasvilajikeluetteloon

Kansalliseen kasvilajikeluetteloon päässyt lajike on käynyt läpi viralliset viljelyarvokokeet Suomessa. Kasvilajikeluetteloon pääsemiseksi edellytetään, että lajike on todettu viljelyominaisuuksiensa ansiosta parantavan vallitsevaa lajikevalikoimaa.

VANILLE – Saksalaisen Breunin jalostama, erittäin satoisa kaksitahoinen ohralajike. Satoisuus on 18 % korkeampi verrattuna Tippleen vaikka on 2 pv aikaisempi kuin Tipple. Lajike on menestynyt hyvin savimailla ja multamailla. Karkeilla kivennäismailla 22 % sadonlisä ja savimailla 15 % sadonlisä Tippleen verrattuna. Erittäin hyvä laonkestävyys, lako vain 2 prosenttia! Menestynyt erittäin hyvin happamilla mailla. Menestynyt hyvin virallisissa lajikekokeissa vyöhykkeillä I-III. Tutustu Vanillen tuloksiin tästä.

BENNY – Saksalaisen Nordsaatin jalostama, erittäin satoisa kauralajike. Mittarina olleeseen Akseliin verrattuna 16 prosentin sadonlisä. Lajike on menestynyt hyvin savi- ja multamailla. Savimailla 22 prosentin ja multamailla 26 prosentin sadonlisä verrattuna Akseliin. Kasvuaika 100 pv. Hyvä laonkestävyys, vain 20 %. Tjp 40,6 g ja hlp 55,6 kg. Menestynyt hyvin virallisissa lajikekokeissa vyöhykkeillä I-III. Tutustu Bennyn tuloksiin tästä.

Lajikkeet ovat tällä hetkellä lisäysviljelyssä ja Vanille jatkaa edelleen hyvällä menestyksellä mallasohrakokeissa.

Kolme uutta viljalajiketta vuoden 2016 kasvilajikeluetteloon

Kansalliseen kasvilajikeluetteloon päässyt lajike on käynyt läpi viralliset viljelyarvokokeet Suomessa. Kasvilajikeluetteloon pääsemiseksi edellytetään, että lajike on todettu viljelyominaisuuksiensa ansiosta parantavan vallitsevaa lajikevalikoimaa.

AVALON – Saksalaisen Breunin jalostama, erittäin satoisa kaksitahoinen ohralajikelajike. Lajike on menestynyt hyvin karkeilla kivennäismailla ja savimailla. Erittäin hyvä laonkestävyys. Se on täysin härmän kestävä, verkko- ja rengaslaikkua esiintyy Avalonilla vähän. Hyvät mallastus- ja prosessiominaisuudet, hyväksytty mallasohraksi mm. Saksassa. Menestynyt hyvin virallisissa lajikekokeissa vyöhykkeillä I-III.

KWS SPECTRA Saksalaisen KWS Lochowin jalostama uusi kaksitahoinen ohralajike. Korkea sadontuottokyky. Erittäin hyvä laonkestävyys. Menestyy erittäin hyvin karkeilla kivennäismailla, mutta myös savi- ja liejusavimailla. KWS Spectra on täysin härmän kestävä, hyvä kestävyys verkko- ja rengaslaikkua vastaan. Menestynyt hyvin virallisissa lajikekokeissa vyöhykkeillä I-III.

KWS JETSTREAM – Saksalaisen KWS Lochowin jalostama korkealaatuinen kevätvehnälajike. Satoisa lajike, jolla on hyvät jyväominaisuudet. Hehtolitrapaino ja tuhannen jyvän paino ovat erittäin korkeita. Sakoluvultaan lajike on lähes Amareton luokkaa. Menestyy hyvin erityisesti savimailla. Lajikkeella on myös hyvä härmän, ruskearuosteen ja pistelaikun vastustuskyky. Lajike soveltuu viljelyyn I- ja II-vyöhykkeellä sekä III-vyöhykkeen eteläosissa.

Vuoden 2015 kasvilajikeluetteloon kolme uutta viljalajiketta ja syysrapsilajike

RUSALKA – Aikainen ja satoisa kaksitahoinen uutuuslajike. Korkea 1000 jyvän paino. Lajike on menestynyt erityisesti savimailla. Verkkolaikkua esiintyy Rusalkalla vähän, mutta rengaslaikulle se on hieman arempi. Hyvät mallasominaisuudet. Hyväksytty Suomen viralliseen kasvilajikeluetteloon 2015.

FORTUNA – Aikaisuudessa ja satoisuudessa RUSALKAN tasoa. Korkea 1000 jyvän paino. Verkkolaikun verkkotyyppiä ja ohran tyvi- ja lehtilaikkua vastaan kestävyys on hyvä. Hyväksytty Suomen viralliseen kasvilajikeluetteloon 2015.

DANKOWSKIE AGAT – Puolalaisen Dankon uusin ruislajike. Erittäin satoisa ja talvenkestävyysominaisuuksiltaan hyvä lajike. Lajikkeen tuottama sato on lähes yhtä hyvä kuin kokeissa olleiden hybridilajikkeiden sato. Etenkin Etelä-Suomessa se on ollut satoisin lajike hybridilajikkeet mukaan lukien. Sato yltää savimailla samalle tasolle kuin karkeilla kivennäismailla. Sakoluku on populaatiolajikkeiden paras. Lajikkeella on myös hyvä härmän ja ruskearuosteen vastustuskyky. Hyväksytty EU:n lajikeluetteloon ja Suomen kasvilajikeluetteloon 2015.

MÜLLER 24 – Uusi, satoisa syysrapsilajike. Kasvuajaltaan Vectran luokkaa. Erittäin korkea öljypitoisuus. Hyvä talvenkestävyys. Hyväksytty viralliseen kasvilajikeluetteloon 2015.