Markkinoimamme Griino-lannoitteet ovat hallitusti ja hitaasti liukenevia eli ne säätelevät ravinteiden vapautumista lämpötilan vaihtelun mukaisesti seuraten näin kasvien ravinnontarvetta. Ravinteiden huuhtoutuminen sade- ja kasteluvesien mukana on suuri haitta ympäristöllemme. Perinteisen ja orgaanisen lannoitteen typpi on varsin helposti huuhtoutuvaa, kun taas hallitusti liukenevan lannoitteet kuori ehkäisee ravinteiden huuhtoutumista tehokkaasti. Typpi on fosforin ohella tärkein ravinne vesistöjen rehevöitymisen kannalta.

Parhaimmillaan kasvien lannoitus toteutetaan niin, että ravinteiden tarjonta on tasapainossa kasvien ravinnontarpeen kanssa olosuhteiden mukaisesti. Samanaikaisesti tulee sekä tuotteen hinnan ja lannoittamiseen käytettävän työajan olla tasapainossa niin etteivät kustannukset nouse kohtuuttoman korkeiksi.