Maisemointisiemeniä ja -seoksia käytetään oikeastaan kahdesta eri syystä, pitämään yllä ja kasvattamaan luonnon monimuotoisuutta sekä myös alentamaan viheralueiden hoitokustannuksia.

Perinteisesti kaupunkiympäristöt ovat olleet pitkälle rakennettuja, jolloin luonnon monimuotoisuus erityisesti kaupunkialueilla on vähentynyt merkittävästi. Tämä on yhä kasvava ongelma kaikkialla maailmassa, johon on syytä kiinnittää paljon huomiota. Ilmastonmuutoksen vuoksi lajikadon ennustetaan yhä vaan kiihtyvän. Useimmat meistä ovat jo voineet itsekin huomata pölyttäjien vähenemisen, joiden merkitys luonnon kiertokulussa on suorastaan valtava! On siis ensisijaisen tärkeää saada pölyttäjät palaamaan ja edesauttaa niiden selviytymistä.

Viime vuosikymmeninä kaupungit ovat jatkaneet kasvuaan maatalouden vähentyessä entisestään. Nämä muutokset ovat vähentäneet kaupungeissa merkittävästi avointa maisemaa. Toisaalta Suomen suurimmat maatalouskunnat ovat nykyään kaupunkeja, joilla saattaa olla merkittäviäkin peltolohkoja ja joutomaita omistuksessaan jopa ihan keskeisillä paikoilla. Kaupungit ovatkin vähitellen heräämässä tällaisten maiden olemassa oloon ja mahdollisuuteen ottaa ne kaupunkilaisten virkistyskäyttöön muuttamalla niitä erilaisiksi maisemapelloiksi ja niityiksi. Alueet ovat merkittävässä osassa viihtyvyyden ja virkistyskäytön kannalta. Samalla eri kasvien, nisäkkäiden ja hyönteisten lajien lukumäärä kasvaa ja luonnon oma monimuotoisuus lisääntyy tai palaa normaalille tasolle.

Perinteisesti myös kaupunkien ja kuntien viheralueiden hoito on painottunut pääasiassa hoitoluokkaan A ja hoitoluokka B on jäänyt huomattavasti vähemmälle. Hoitoluokka B:n kunnossapito on edullisempaa ja esimerkiksi muuttamalla nämä alueet niityiksi ja maisemapelloiksi saadaan aikaan merkittäviä lisäarvoja lisäämällä luonnon monimuotoisuutta.

S.G. Nieminen on aloittanut yhteistyön Riistasiemen Oy:n kanssa ajatuksena edistää monimuotopeltojen ja niittyjen yleistymistä. Riistasiemen Oy on vuosien aikana kehittänyt hyväksi todettuja seoksia eri käyttökohteisiin. Valikoimasta löytyy pääasiassa yksivuotisia seoksia, mutta myös muutama monivuotinen seos. Lisätietoa eri seoksista löydät tästä linkistä.

Pakkauskoot vaihtelevat, mutta sopivia pakkauskokoja on myös jälleenmyyntiin!