Pihanurmikolta golf-viheriölle

Kulttuuriympäristön kehittymisessä viherrakentamisella on tärkeä merkitys. Sen keskeisimmän osan muodostavat nurmikot. Nurmikolla voidaan peittää maanrakentamisen jälkiä ja ne sitovat maaperää. Viheralueet elävöittävät maisemaa ja tasoittavat sen kauneusvirheitä.

Hoidettu nurmikko antaa pihoille, puutarhoille ja puistoille niiden vihreän perusilmeen. Hoidetut nurmikot eivät enää ole kiellettyjä alueita, vaan niillä viihdytään,  ulkoillaan ja toteutetaan liikunnallisia harrastuksia.

Viheralueen käyttö sanelee leikkuun ja muun hoidon intensiivisyyden. Se puolestaan ratkaisee kasvilajin ja -lajikkeen valinnan. Koetoiminnan ja käytännön kokemusten kautta saadaan arvokasta tietoa oloissamme menestyvistä nurmikkokasvilajeista ja -lajikkeista.

Valmiita siemenseoksia on markkinoilla useita, mutta nurmikon käyttötarkoituksen mukainen seosvalinta kannattaa tehdä huolella, esim. seuraavanlaista jaottelua hyväksikäyttäen:

  • Vaativat piha- ja puistonurmikot
  • Puisto- ja pihanurmikot
  • Tieluiskat ym. vähähoitoiset alueet
  • Urheilu- ja leikkikentät
  • Golf-nurmikot
  • Viheriöt

Käyttötarkoituksen mukaan seoksissa vaihtelevat puna- ja puistonadan, niittynurmikan, nurmiröllin ja englanninraiheinän osuudet.